'Even een (levens)vraagje?

 

Even een levensvraagje?

‘Even een (levens)vraagje?’ is een kaartspel met 55 kleurrijke kaarten (8,8 x 6,3 cm), onderverdeeld in zes hoofdgroepen. Het spel geeft de kans om spelenderwijs met elkaar te praten over niet-alledaagse onderwerpen. Om te horen wat een ander denkt en heeft meegemaakt, maar ook om te vertellen wat de eigen associaties en ervaringen zijn. De thema’s zijn onder andere: natuur, tijd, goed en kwaad, liefde, dood, gevoelens, geloof, feest, wereld, lijden en familie. Het is niet alleen een gezelschapsspel, maar kan tevens zeer goed coachend, therapeutisch en levensbeschouwelijk worden ingezet tijdens vraaggericht werken.

Belangrijk?

Dit is de eerste van de zes groepen levensvragen die je in het spel ‘Even een (levens)vraagje?’ zult tegenkomen. Mensen over de hele wereld proberen antwoorden te vinden op deze vraag. Als iemand voor zichzelf een antwoord heeft gevonden, dan is dit natuurlijk een persoonlijk standpunt. Vanzelfsprekend heeft niet iedereen dezelfde mening over wat nu werkelijk belangrijk is in het leven. Gelukkig maar, want dat maakt het juist zo boeiend om hierover met elkaar in dialoog te gaan.

Wie ben ik?

‘Wie doet nou zoiets?! Wat voor mensen zijn dat?!’ Reacties die jij waarschijnlijk ook wel eens geeft als je het nieuws van de dag tot je neemt. Dit zijn nu vragen die passen bij de volgende levensvraag in het spel: 'Even een (levens)vraagje?' - ‘Wie is de mens?’

Iedereen heeft een bepaald mensbeeld, een manier waarop hij zichzelf ziet en ervaart en hoe hij ‘mens-zijn’ typeert. En ja, je voelt hem waarschijnlijk weer aankomen... ook hierover verschillen we met elkaar van mening. Lastig? Welnee! Door hierover in dialoog te gaan leer je niet alleen jezelf beter kennen en begrijpen, maar ook de ander. En dat is nu precies het doel van het spel ‘Even een (levens)vraagje?’

Samenleven

De derde groep vragen uit het spel ‘Even een (levens)vraagje?’ gaat over de vraag: ‘Hoe leven mensen met elkaar samen?’ Hierbij kun je onderscheid maken tussen het samenleven in het klein (micro) en het samenleven in het groot (macro). Bij samenleven op kleine schaal kun je denken aan: samenleven in je gezin, met vrienden en vriendinnen of met klasgenoten of collega's. Als het gaat over het samenleven in het groot kun je denken aan: samenleven van jongens en meisjes, samenleven van verschillende landen of samenleven van mensen met verschillende godsdiensten.

(G)een tijd

Onze maatschappij wordt meer en meer bepaald door de klok. Iedereen kijkt wel een paar keer per dag in zijn agenda om te weten wanneer de volgende afspraak gepland staat of juist om afspraken te plannen. Nog vaker kijken mensen op de klok. Alles wordt geregeld door de klok. Zo heb je misschien een vaste ontbijttijd, lunchtijd, en een tijd voor het avondeten. Elke handeling wordt ingedeeld op de klok. In feite is de klok de grote heerser over al onze levens. Vragen over verleden, heden of toekomst vormen samen de vierde groep levensvragen uit het kaartspel ‘Even een (levens)vraagje?’. Tijd is en blijft echter een lastig begrip. Op de vraag ‘wat is tijd?’ kon tot nu toe niemand een echt antwoord vinden. Toch zijn er in de loop van de geschiedenis veel grote denkers geweest die het tijdsprobleem hebben onderzocht. Er zijn heel wat antwoorden gegeven, maar hoe denk jij over ‘de tijd’?

Natuurlijk!

‘Wat is de natuur?’ is het vijfde thema van ‘Even een (levens)vraagje?’ Onder natuur verstaan we alles wat niet door de mens is gemaakt. Bossen, dieren, planten, de zee en ga zo maar door. De natuur kan heel inspirerend zijn. Tijdens een wandeling of op vakantie kun je je zomaar ineens verbazen over de natuur en roept het allerlei levensvragen bij je op. Ook op een ander vlak bestaan er levensvragen over de natuur. Denk bijvoorbeeld aan dieren. Onze ervaringen met dieren zetten ons vaak aan het denken.

Doodgewoon

Lijden en dood horen bij het leven. Ieder mens krijgt hier wel eens mee te maken. In ‘Even een (levens)vraagje?’ is dit het onderwerp van de zesde groep levensvragen. Met lijden bedoelen we de negatieve gevoelens die mensen kunnen hebben naar aanleiding van bepaalde ervaringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevoelens als pijn, teleurstelling en onvrede. Maar ook verdriet en onmacht bij een sterfgeval kunnen allerlei vragen bij iemand oproepen.